De Avonden

januari-december 2017 > Atelier kleinVerhaal

DIAMETER 12,4

september 2017 - augustus 2018 > Brussel, Antwerpen, Breskens, Oostende

Radio OnderStroom

september - december > Bibliotheek Kris Lambert Oostende

the ostend street orkestra

depuis 2014 > Oostende

Youyou/Zaghareet (werktitel)

september 2017 - augustus 2018 > Atelier kleinVerhaal