De Westerlingen

Goedheid, werkzaamheid, gelijkheid, spaarzaamheid, overvloed, vereniging, vrijheid, eendracht, voorzienigheid. De straatnamen liegen er niet om: het Oostendse Westerkwartier is een wijk vol deugden. De stad wou alvast dat deze wijk overliep van ambities. Achter de grote deugden schuilt het klein verhaal. De laatste decennia kent de wijk door de betaalbaarheid van de woningen, een instroom van nieuwkomers uit alle windstreken. Ook jonge middenklasse gezinnen vinden er hun thuis.

 

Samen met documentaire maker Jonatan Lyssens richtten we in het Westerkwartier een collectief op bestaande uit een vier à zestal personen uit de wijk met interesse voor documentaire en film. We gaan daarvoor uitdrukkelijk op zoek naar mensen waarvoor een filmopleiding in het normale circuit een verre droom zou blijven.

 

In de eerste fase krijgt het collectief een opleiding in de filmkunst. Dat gaat van techniek, documentaire-strategieën, korte film opdrachten, een inleiding in de documentairefilm-geschiedenis. Naast de opleiding wordt er ingezet op een vooronderzoek (gesprekken met mensen uit de wijk, thema's destilleren) dat uiteindelijk moet leiden tot een concreet filmscenario/outline. In tweede fase concentreren we ons volop op de productie van de film.

 

Welke vorm de film aanneemt zal worden bepaald door de leden van het collectief. Het kan resulteren in een omnibus film, waar verschillende leden elk een eigen kortfilm maken, het kan echter ook zijn dat het collectief er voor kiest om één langere film te maken. Elk lid van het collectief neemt dan een deelaspect van het filmproces voor zijn rekening.

 

De brede wijk betrekken we van begin tot eind bij het proces. We organiseren onder meer filmavonden met inspirerende documentaires die stof geven tot discussie. Dit zijn ook momenten waar de talrijke contacten die het collectief legde tijdens het vooronderzoek elkaar kunnen ontmoeten.

 

Laat hier je appreciatie over dit project na!


Veerle Hasselman | 0486 42 79 84
veerle@kleinverhaal.be
Foto's laden...
Jonathan Lyssens
15.02.2020
kleinVerhaal zoekt !

In het Oostendse westerkwartier speuren documentaire maker Jonatan Lyssens en kleinVerhaal iedere morzel grond af op zoek naar een vijftal jonge bewoners (18-29) die zich intensief willen onderdompelen in een filmopleiding op maat. Samen met Jonatan gaan zij een tijdelijk documentaire collectief vormen die de onvertelde verhalen van het westerkwartier opdiept. Ken je iemand die in aanmerking komt? Laat het ons weten!