kleinVerhaal vzw - Privacybeleid

Als u deelneemt aan projecten van kleinVerhaal of ingeschreven bent op de nieuwsbrief worden bepaalde gegevens (= persoonsgegevens) van u verzameld en verwerkt. Op die manier kan kunnen wij u informeren over projecten, ateliers, presentaties, persmomenten of premières.

Het privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die kleinVerhaal van u verzamelt en verwerkt. kleinVerhaal behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te wijzigen. U kan dit steeds op de website van kleinVerhaal terugvinden.

kleinVerhaal staat garant voor een respectvolle behandeling van uw gegevens.


Persoonsgegevens

Volgende gegevens kunnen door kleinVerhaal worden bijgehouden:

Delen van de persoonsgegevens

kleinVerhaal zal nooit persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij in functie van uw samenwerking met ons (vb verzekering, sociaal secretariaat ed.). Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden).


Uw rechten

U kan op eenvoudige aanvraag uw persoonlijke gegevens steeds opvragen. U richt hiervoor uw aanvraag tot kleinVerhaal - Sint Sebastiaansstraat 16, 8400 Oostende.


Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt kleinVerhaal alle redelijke maatregelen om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.


Bewaring van gegevens

kleinVerhaal zal uw gegevens niet langer bijhouden dan nodig.