KLEIN VERHAAL

O.666

Oostende Oosteroever, H. Baelskaai 27

O.666 vzw is een vzw, opgestart in april 2018 als logisch gevolg na een twee jaar durend co- creatietraject omtrent het (veel beladen) stadsontwikkelingsproject Oostende Oosteroever, getrokken door kleinVerhaal ism De Schakel, Hogent en architect Tom van Mieghem.

 

O.666 is een proeftuin voor circulaire economie, sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen. O.666 organiseert de transitie van een voormalige visserijcoöperatie tot een thuishaven, broedplaats en labo voor individuele makers, burgerinitiatieven, sociale-, ecologische-, en kunstenorganisaties. Elke stakeholder draagt bij en krijgt inspraak over de commons.

 

O.666 wil met zoveel mogelijk Oostendenaars samen stad maken. Inspirerende trajecten om kwetsbare jongeren en de arbeidsmarkt te verbinden, vormen de rode draad. Daarnaast zet O.666 in op een nauwe verbinding met de buurt en de stad Oostende. Zo krijgt de huidige site opnieuw betekenis.

 

O.666 staat voor publiekswerking, participatie en educatie in de vorm van open ateliers, fora, presentaties en evenementen. Een inspirerende coworking space waar iedereen terecht kan. Netwerken, ontmoeten, verbinden, creëren en innoveren vormen de kern van de organisatie.

 

De verschillende stakeholders zijn de dragende kracht van de organisatie. Ze hebben elk een eigen werking, achterban, tempo en logica. In deze diversiteit schuilt de kracht en het brede draagvlak van O.666. De trajecten die deze stakeholders binnen de muren van O.666 opzetten, genereren een creatieve dynamiek en brengen verschillende doelgroepen met elkaar in contact.

 

 

Elke stakeholder draagt bij en krijgt inspraak over de commons. kleinVerhaal ontwikkelde een muziekstudio in O.666, de uitvalsbasis voor het participatief muzieklabel Drift. O.666 bestaat momenteel uit volgende stakeholders:

 

Proper Strand Lopers (plastiek strandjutters die werken rond circulaire economie), KOEST (muziek en video), PUSH skate academy, Tomates Crevettes (fietsatelier), ZandZand (video atelier omtrent actuele maatschappelijke thema's), MUZINE Studio van kleinVerhaal (met oa TOSO ), Arktos (expertise kwetsbare jongeren), !Drops (sociaal innovatiebureau) en FMDO (Federatie sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond), Gus en Stella (creatief duo), Stroom (muzieklabel), Camilla Paycha, Nana Esi (Atelier Brenda grafisch ontwerp), Victor Van Wassenhove (Pleasure Island). Club Jaecques (Oostends performancecollectief) en Duinhelm vzw (centrum begeleiding volwassenen met verstandelijke beperking)

Foto's laden...
MEER INFO
O.666
Thomas Werbroeck | +32 487 92 68 09
thomas@O666.be | O.666.be


O.666 website
Arktos
FMDO
ZandZand
Proper Strand Lopers
Club Jaecques
Duinhelm vzw